Startcursus: Het bijenjaar mèt ingrijpen door de imker.


Ad 0:

Uitgangspunten.

 • Er bestaan binnen de imkerij meerdere verschillende bedrijfsmethoden.

  • In deze startcursus wordt uitgegaan van de in onze Lage Landen meest toegepaste methode,

   oftewel de Aalster methode.


 • Er worden binnen de imkerij veel verschillende bijen-behuizingen toegepast.

  • In deze startcursus wordt uitgegaan van de in de onze Lage Landen meest gebruikte kasten,

   oftewel die met 10 of 11 simplexramen per kastdeel.


 • Er wordt binnen de imkerij op veel verschillende manieren aan varroabestrijding gedaan.

  • In deze startcursus wordt uitgegaan van het door de Wageningen UR aanbevolen
   3-gangen-menu.


 • De onderstaand vermelde timing kan per jaar een fiks aantal weken verschillen.

  • Het ene jaar begint de groei en bloei - en dus ook het bijenseizoen - immers veel eerder (of later) dan het andere jaar.


Ad 1:

De 1e controle (de voorjaarscontrole) in maart/april.(Zodra in maart/april de buitentemperatuur in de schaduw minimaal 15 °C is.)

 • Vaststellen of het volk groot genoeg is.

  • Indien te klein: verenigen met een ander volk.

 • Vaststellen of het volk een leggende koningin heeft.

  • Heeft het volk (liefst open) broed?

  • Desgewenst
   (nu het volk nog klein is)
   de koningin zoeken om deze:
  • Loading the player...

 • Heeft het volk nog genoeg voer?

 • Is er nabij het broednest genoeg ruimte voor de koningin om eitjes te kunnen leggen?

 • Zijn er beschimmelde raten die vervangen moeten worden?
  (raatvernieuwing)

 • Is de bodem zo vies dat deze moet worden vervangen of schoongemaakt?

 • Als het volk is ingewinterd op 2 broedkamers:

  • Zit het broednest alleen bovenin
   zodat de onderste broedkamer kan worden weg genomen?
   (raatvernieuwing)


Ad 2:

De volgende controles (de groeicontroles) in maart/april.


 • Ruimte geven (voor optimale groei, en voorkoming/vermindering zwermneiging)

  • Indien (nog) op 1 broedkamer,

   • en nog klein broednest:

    • ramen met voer aan de zijkant(en) vervangen door lege uitgebouwde ramen of ramen met startraat nabij het broednest

   • en al groot broednest (en dus ook al veel bijen):

    • een extra broedkamer plaatsen

     . bovenop: risicovoller, sneller, beter uitgebouwd

     . of onder: veiliger, langzamer, slechter uitgebouwd

     . of broednest verticaal herinrichten.

  • Indien overwinterd op 2 broedkamers, en bij voorjaarscontrole zo gehouden, en alle broed bovenin zonder dat je daar nog ruimte kan geven:

   • broednest verticaal herinrichten.

  • Pas bij goede dracht: ook een honingkamer, met al dan niet een moerrooster

 • Inhangen van één of twee bouwramen om de darrenraatmethode toe te passen.

  • Bij aanvang plaats je de (liefst in meerdere segmenten opgedeelde) bouwramen aan de zijkant(en) in de onderbak

   (aan de zijkanten in de bovenbak loop je grotere kans op honing i.p.v. darrenraat).

  • Vervolgens per bouwraam per week een segment uitsnijden.
   Indien geen segmenten dan pas uitsnijden zodra het darrenraat is gesloten.
   Dit kun je volhouden zo lang de bijen darrenraat blijven bouwen en vullen.

  • Bijkomende voordelen (naast de varroabestrijding):

   • Ook zo blijf je het volk telkens (ietwat) ruimte geven.

   • Je kunt de raatbouw monitoren (spits of stomp?)

   • Je kunt je kippen (maar ook andere vogels) verwennen.
   • Loading the player...


Ad 3:

De zwermcontroles vanaf eind april
tot aan het maken van de kunstzwerm.


 • Om de 7 dagen controleren op zwermneiging.

  • Dan ben je de (3 ei + 6 larf =) 9 dagen voor.

   Immers, in 9 dagen kan een volk van eitje tot een gesloten moerdop (en dus vertrek van de voorzwerm) komen.

 • Onderdrukking zwermneiging door:

  • wederom ruimte geven,

  • weghalen speeldopjes en zwermcellen, en/of

  • afnemen van broed en/of bijen
   (dit leidt uiteraard tot volksvermeerdering).

   • Indien alleen bijen worden afgenomen:

    • imker moet zelf een vreemde koningin aan de afgenomen bijen toevoegen: mixvolkje

     • Opletten of de afgenomen bijen de vreemde koningin accepteren:
      eventuele wisselcellen verwijderen!

   • Indien zowel broed als bijen wordt afgenomen: broedaflegger

    • Deze kan en zal een eigen koningin maken door horizontale cellen met jongste werksterlarfjes (niet eitjes !)
     alsnog tot moerdoppen te promoveren.

     Deze moerdoppen heten dan redcellen.

     De imker moet er vervolgens na 13 dagen voor zorgen dat er maar één redcelkoningin overblijft (om te voorkomen dat de broedaflegger gaat zwermen).

    • (13 dagen = 6 dagen larf + 7 dagen pop)

     Desgewenst kun je uit meerdere volken 1 grote verzamelbroedaflegger maken.

     • - Je krijgt dan minder extra volken.

     • - Je hebt sneller een groter volk dat weer een oogst kan binnenhalen.
     Inmiddels zijn we nu alledrie de verschillende moerdoppen tegen gekomen.

     Even ter herhaling:

     • zwermcellen: moerdoppen in het kader van de natuurlijke jaarlijkse drang tot volksvermeerdering.

     • wisselcellen: moerdoppen waarbij het volk (alleen) de koningin wil vervangen, dus zonder te zwermen.

     • redcellen: moerdoppen naar aanleiding van moerloosheid.

 • Als er wordt geïmkerd met zwermtrage bijen (zoals de buckfast),
  dan zijn de bovenstaande zwermonderdrukkende maatregelen
  (indien tijdig uitgevoerd!)
  voldoende om het zwermen geheel te verhinderen.

 • Bij de door imkers meest gehouden bastaardbij
  is de zwermneiging veel moeilijker in toom te houden.
  Zodra zo'n volk dan bij herhaling zwermdoppen blijft aanzetten, dan kan het zwermen alleen nog maar definitief worden verhinderd door:

  • het afnemen van de koningin

   • (meestal gebeurt dit middels het maken van een kunstzwerm), en

  • het daarna na 13 dagen verminderen van het aantal redcelkoninginnen tot één.

   • (ook het hoofdvolk zal na afname van de koningin redcellen gaan maken).


Resumerend, en voor de duidelijkheid:

Met het afnemen van bijen ± broed (zoals bij een broedaflegger of een mixvolkje) ben je de zwermlust "slechts" aan het onderdukken / uitstellen.
Soms (o.a. bij buckfast) is dat voldoende, en komt van uitstel afstel.

Maar, ... pas door het afnemen van de koningin (inclusief de hier bijbehorende actie na 13 dagen) weet je zeker dat je definitief een einde aan de zwermlust maakt.

Meestal gebeurt dat afnemen van de koningin middels het maken van de hierna te bespreken kunstzwerm. De meeste imkers doen dat overigens (bijvoorbeeld i.v.m. met de eigen vakantieplanning) al vóórdat er sprake is van zwermcellen.


Ad 4:

Het maken van een kunstzwerm.


 • Kunstzwerm = afnemen van de koningin + bijen ± broed.

 • Op het moment van het maken van de kunstzwerm moeten er geen zwermcellen (meer) zijn, en anders weg gehaald, want anders loopt de planning in de soep.

  • Dan is er onverwachts ergens voor de 13e dag al een nieuwe koningin, en wellicht dus ook al een zwerm.

 • Twee voorbeelden van kunstzwermen zijn de veger en de vlieger:

  • De veger (ook wel koninginneaflegger):

   • De opgezochte en uitgenomen koningin + een gedeelte van het volk worden in een ander kastje elders geplaatst.


     • Indien plaatsing minder dan 6 km verderop:
      grotere veger maken (meer bijen meegeven) omdat de haalbijen na fourageren in bekend gebied terugvliegen naar het volk op de oude lokatie.

      6 km = 2 x de actieradius van de haalbij
      (zodat er geen overlappend bekend fourageergebied is).

    • Aan de veger moet je zowel ramen met voer als met voldoende uitgebouwde legruimte meegeven (zodat de koningin gewoon door kan gaan met leggen).

    Loading the player...

    In bovenstaand filmpje wordt het maken van een veger inclusief broed getoond.

    In het filmpje is het afnemen van de bovenste (honing) kamer weg gelaten.

    Het filmpje laat het afstoten van maar 1 raam met voornamelijk binnenbijen (vanaf een raam met broed) zien, terwijl er meer werden afgestoten.
    De kunstzwerm komt immers op dezelfde bijenstal te staan, zodat alle buitenbijen zullen afvliegen.

    Vroeger werden de extra bijen niet afgestoten maar van de ramen geveegd, vandaar de naam veger.

    Dat afstoten kun je ook zonder een trechter doen door een ruimte tussen 2 ramen te laten, en daar dan de bijen in af te stoten.

    Deze kunstzwerm kreeg niet zoveel voer (nectar/honing) mee, en daarom werd deze ook nog even wat suikerwater gevoerd. Dat doe je met een speciaal daarvoor bedoeld voerbakje.
   • Van oorsprong gaan er ramen met broed met de veger mee, maar tegenwoordig maken steeds meer imkers broedloze vegers:

    • - via het broed gaan er veel varroamijten met de kunstzwerm mee, en

    • - zonder broed lijkt de veger meer op een natuurlijke voorzwerm.

   • De veger is de meest toegepaste kunstzwerm.


  • De vlieger:

   • Niet de kunstzwerm (de afgenomen koningin + bijen), maar
    het grote moerloze produktievolk wordt elders (maar wel in de buurt) geplaatst.

    • De vanuit het productievolk vertrekkende haalbijen vliegen "terug" naar de kunstzwerm op de oude lokatie.

   • Ook de vlieger kan broedloos, maar dan wel extra bijen vanaf de broedramen er bij schudden.

    • Immers, de vlieger heeft voor het opkweken van larven ook de jonge bijen uit de binnendienst nodig.

   • Ook aan de vlieger geef je ramen met voer en legruimte mee.

    • Vanwege alle haalbijen hoeft er minder voer bijgevoegd dan bij een veger.


Ad 5:

Zorgen dat er minimaal en maximaal één redcelkoningin overblijft.


(Ter memorie:
deze imkeringreep vind dus plaats bij volken die 13 dagen geleden moerloos zijn geworden (zoals bij een broedaflegger of een volk waar de kunstzwerm van is afgenomen) en daarna dus redcellen hebben aangezet.
Die redcellen kunnen leiden tot meerdere redcel-koninginnen die dan wellicht gaan zwermen.)

 • Deze actie houdt in dat je na het constateren van de tuter, de overige redcellen verwijderd.

 • Indien er geen tuter is dan:

  - moet je eerst constateren dat er al wel een uitgelopen redcel is,

  - en/of zelf redcel(len) openenen en redcelkoningin(nen) in laten lopen

  (er moet immers wel één koningin overblijven, en als je zomaar alle redcellen verwijderd ...).
  Een klein volkje wil overigens niet zwermen.

  We hebben het dan uiteraard niet over een verzamelbroedaflegger, of een hoofdvolk waar de kunstzwerm van is afgenomen.

  Zo'n klein volkje blijkt dan dan na 13 dagen zelf al geregeld te hebben dat er maar één redcelkoningin is overgebleven.

  Je treft dan naast een netjes uitgelopen redcel (waarvan alleen het dekseltje geopend),
  ook redcellen aan die aan de zijkant zijn geopend
  (de koninginnen in die redcellen zijn dan al door het volk zelf geruimd).

  • Je moet (raam voor raam zoekend) geen enkele redcel over het hoofd zien,
   en daarom stoot je de bijen van de ramen af.

   • Je kunt de bijen het beste niet in de eigen bijenkast afstoten,
    maar bijvoorbeeld in een goed hanteerbare ton.

    • Op die manier voorkom je dat je dezelfde bijen meerdere keren afstoot.

    • Tussendoor moet je de ton af en toe wel een por verkopen zodat de naar boven klimmende bijen niet bij de rand kunnen komen, en daarna eventueel op de grond belanden.

    • Aan het eind van de actie giet je de bijen dan "gewoon" terug in de kast.

     • Tussen een paar even uitgenomen ramen, of

     • bovenop de ramen, en dan snel even een handdoek over de bult bijen leggen.

  • Deze actie voer je 's avonds uit,

   • zodat het eventuele tijdelijk rondlopen van meerdere koninginnen
    niet kan leiden tot zwermen,

   • zodat eventuele meerdere koninginnen 's nachts onderling uitvechten
    wie er over blijft.

 • Als het stabiel slecht regenachtig weer is kan deze actie ook later,
  omdat er bij regen geen zwerm zal vertrekken
  (maar je moet dan echt zeker weten dat het overdag zal blijven regenen!).

 • Als je bij voorbaat weet dat je op de 13e dag niet kunt dan kun je het volk ook alvast op 9e of 10e dag op 1 redcel zetten

  • En dan maar hopen dat daar een goede koningin in zit.


Ad 6:

Het sproeien van oxaal in de perioden zonder gesloten broed (zonder poppen dus).


 • Oxaal is heel effectief tegen varroa,
  maar dringt niet door tot in het gesloten broed.

 • Het gaat om een oplossing van 30 gram oxaal in 1 liter water.

 • De imker zorgt ervoor zelf niet met de oplossing in contact te komen.

 • Het gaat hier echt om sproeien!

  • Niet vernevelen!

   • Want dan loop je kans dat het gaat zweven en dat je het inademt.

  • Niet druppelen!

   • Dat doe je in de broedloze periode in de winter (zie verderop).

 • Voorbeelden van perioden zonder gesloten broed:

  • Een geschepte voorzwerm:
   - van dag 0 tot 9 (A).

  • Een broedloze veger:
   - van dag 0 tot 9 (A).

  • Een mixvolkje
   met een bevruchte koningin:
   - van dag 0 tot 9 (A).

  • Een geschepte nazwerm:
   - van dag 0 tot 16 (B+A).

  • Een broedaflegger:
   - van dag 24 (C) tot 29 (E).

  • Een productievolk
   waar een kunstzwerm
   van is afgenomen:
   - van dag 24 (C) tot 29 (E).
  A =
  tijd van ei tot gesloten broed =
  3 (eitje) + 6 (larve) =
  9 dagen

  B=
  snelste dag waarop een jonge koningin legt =
  7 dagen
  (zelden, meestal vanaf 9 dagen)

  C =
  laatste uitlopende broed van oude koningin =
  broedduur darren =
  24 dagen

  D =
  benodigde tijd voor aanmaak redcelkoningin =
  6 (larve) + 7 (pop van koningin) =
  13 dagen

  E =
  snelst gesloten broed van nieuwe koningin =
  D + B + A =
  29
  (zelden, meestal vanaf 31 dagen)


Ad 7:

Honing oogsten.


 • Dat is in onze Lage Landen mogelijk van mei (fruit) tot en met september (heide).

 • Of je daadwerkelijk honing kunt oogsten is echter afhankelijk van

  • de toestand van je bijenvolken,

  • de klimatologische omstandigheden,

  • de hoeveelheid drachtplanten in je eigen drachtgebied,

  • of je met je bijenvolken wilt reizen reizen naar de diverse drachten
   (zoals fruit, koolzaad, linde en heide)

   • (bij sommige drachten
    kan dan bovendien een bestuivingsvergoeding aan de orde zijn).

 • Je kunt de honing zowel met zogeheten honingkamers, als met zogeheten broedkamers proberen te oogsten.

  • De afstand vanaf de vliegopening, en de grootte van het broednest, bepaald waar de bijen de honing opslaan.
   Niet de naam die wij aan een bepaalde kamer geven.

   • Honingkamers:
    - lichter om te tillen;
    - sneller oogstbare (= minstens 3/4 verzegelde) ramen.

   • Broedkamers:
    - zwaarder om te tillen (dat is op te lossen m.b.v. vulblokken);
    - het werken met maar één raammaat kan handig zijn.

 • Bij het oogsten moet je:

  • voorafgaand een bijenuitlaat plaatsen, of

  • de ramen zelf stuk voor stuk van bijen ontdoen.

   • Als je vrij vlot daarna gaat slingeren mag je de bijen afstoten, maar anders de bijen afvegen om te voorkomen dat er in de wasdekseltjes scheurtje komen waardoor er vocht bij de honing kan komen.

 • Voordat je de honing uit de ramen kunt slingeren: eerst ontzegelen.

 • Dan slingeren, zeven en klaren.

 • Oppotten is veel gemakkelijker met een aftapvat, en een vathelling

 • Indien je je honing wilt verkopen, dan etiketteren volgens de voorschriften:

  • Rood = verplicht vermelden,
   groen = toegestaan.

  • Verplichte plaats op het etiket voor het gewicht.

  • Voorgeschreven minimale lettergrootte.

  • Per oogst unieke productiecode met L (met achterliggende administratie).


Ad 8:

De varroabestrijding na de laatste honingoogst


(bij de volken die niet - pas geleden - met oxaal zijn besproeid).

 • Zo spoedig mogelijk na de honingsoogst,
  opdat gezonde bijen in staat zullen zijn om voldoende winterbijen te "produceren".

 • De meeste imkers passen dan een mierenzuurbehandeling toe.

  • Deze niet toepassen voorafgaand aan de nabije oogst,
   en ook niet gedurende grote dracht,
   omdat mierenzuur hygroscopisch is, en zo in de honing terecht komt:

   • dit kan de smaak van de honing beïnvloeden, en

   • in de honing is niet in de lucht => te lage concentratie om de varroa te doden


AD 9:

Het inwinteren tot hooguit medio oktober


(na afronding van de mierenzuurbehandeling).


 • Inwinteren op hoeveel broedbakken?

  • Juiste grootte in relatie tot de omvang van het volk.

   • Er moet voldoende ruimte voor bijen + voldoende voer zijn.

   • Te klein volk (en/of onvoldoende ventilatie): schimmel.

   • Zo nodig kleine volken verenigen.

  • Nadeel van 2 broedbakken:

   • volk kan na de (zachte) winter halverwege zitten
    zodat je dan de onderbak niet kunt wegnemen,

    • - maar het kan gezien de grootte van het volk wèl nodig zijn.

  • Voordeel van 1 broedbak:

   • gemakkelijke raatvernieuwing (per hele bak).

  • Smal en hoog inwinteren is beter dan breed.


 • Wanneer?

  • Zorg er altijd voor dat de bijen genoeg voer hebben.
   Ook voorafgaand aan het inwinteren.

  • In september is dan nog op tijd,
   maar medio oktober moet het normaal gesproken echt afgerond zijn.

   Voordeel van later inwinteren: het broednest is dan een stuk kleiner
   zodat er voldoende plaats is voor het voer.

   Nadeel van later inwinteren: naarmate het kouder wordt
   lukt het de bijen steeds minder goed om het voer nog goed te verwerken.

  • Pas na afronding van het voeren (tegen de tocht) een eventuele lege kamer met een paar klimramen onderplaatsen.

   (Doe je dat al terwijl je nog voert
   dan loop je kans op raatbouw onderaan de ramen van de broedkamer.)


 • Snel of langzaam voeren?

  • Langzaam (met name nog in augustus): prikkelt tot meer broedaanzet, en dus ook tot het opmaken van het gevoerde.

  • Snel (=veel): kans op verzuipen broednest (dit kan zelfs leiden tot het ruimen van broed).

  • Ikzelf begin pas in september met 1 liter (2:3) per dag. Indien bij start lege ramen: de eerste keren 2 liters.

   • Maar ik heb de volken bij huis staan. Op afstand is het meestal praktischer om in een lagere frequntie grotere hoeveelheden ineens te geven.


 • Hoe alsnog te voeren als het al koud is?

  • Voer dichtbij het volk aanbieden.

   • Najaar: suikerwater in jampotje (of een veel grotere pot natuurlijk)
    met dus de gaatjes direct boven het volk.

   • Winter: suikerdeeg of borstplaat regelrecht op de toplatten leggen.

  • Voerbak in warme omgeving aanbieden
   (bijvoorbeeld in een door de bijen "verwarmde" lege kamer bovenop het volk).


 • Wanneer heeft het volk genoeg voer?

  • handbreedte boven het midden van het broednest, en de buitenste ramen (oftewel de ramen 1,2,9 en 10) grotendeels verzegeld.

  • Ik (voerend dus in september): doorvoeren totdat de 1 liter de volgende dag niet is opgemaakt.

   • Daarna alleen nog het restant van die liter laten opmaken,
    en dan voerbak laten uitlikken en opbergen.


 • Tegen mee-overwinterende muizen een muizenrooster plaatsen.


Ad 10:

Het druppelen van oxaal rond kerst(als er minstens 3 weken geleden een koudeprik is geweest).

 • Het gaat hier om een oplossing van 35 gram oxaal oxaal in 1 liter suikerwater.

 • Tussen de ramen - in de zogeheten straatjes - druppelen (dus niet de ramen uitnemen om te sproeien).

 • Bij een buitentemperatuur tussen + en - 5 graden Celsius.
Loading the player...

 • Als de buitentemperatuur te warm is
  dan zitten de bijen niet dicht bij elkaar op de wintertros.

  • (Alleen) in dat geval zal veel van de gedruppelde oxaaloplossing tussen de bijen door vallen.

  • (Alleen) in dat geval kun je dezelfde hoeveelheden beter schuinweg in de straatjes sproeien (het doseren is dan lastiger).

   • Ook bij dat sproeien de ramen dus niet uitnemen
    (daarvoor blijft het meestal te koud, en bovendien duurt de behandeling dan onnodig langer),

   • en niet vernevelen
    (vanwege het risico dat je dan zelf ook oxaaloplossing inademt).


Ad 11:

Het controleren van de voedselvoorraad gedurende de winter


(van december tot de voorjaarscontrole).

 • Middels een check van de schuiflade:

  • Plaats van de mul te vroeg achterin: wellicht gebrek aan voer.