Startcursus: De redenen voor imkeringrepen.

De imkeringrepen beperken zich niet tot het eventuele oogsten van de diverse producten.

Daarnaast heb je ook nog de volgende (noodzakelijke en/of mogelijke)
imkeringrepen:

 • Zwermbeheersing:

  • opdat grote productievolken,

   • (wet van Farrar:
    de productie per honingbij neemt toe naarmate het bijenvolk groter wordt)

  • opdat geen overlast voor de buren.


 • Volksvermeerdering:

  • omdat je wilt uitbreiden,

  • omdat je de wintersterfte van dode volken weer wilt goed maken.


 • Volken verenigen:

  • omdat je minder volken wilt,

  • omdat je kleine volkjes (bijvoorbeeld na de winter) wilt versterken (wet van Farrar).


 • Vervanging koninginnen

  • n.a.v. een calamiteit,

  • omdat de koningin op leeftijd is, voordat haar zaadblaas leeg is.


 • Raatvernieuwing.


 • Varroabestrijding zodat het volk overleeft.


 • Volk optimaal de winter in laten gaan.