Basiscursus: de praktijklessen en eventueel vervolg.

Na de theorie:

Na de eerste theorielessen volgen de praktijklessen. Deze worden te Apeldoorn gegeven op de zaterdagmiddag.

In de basiscursus wordt de cursist alle kennis en vaardigheden aangeboden om daarna zelfstandig te kunnen imkeren.
Desgewenst kan de cursist aan het eind van de basiscursus examen doen voor het NBV-diploma 'Basiscursus Bijenteelt', maar de cursist kan ook zonder examen (maar voldoende aanwezigheid) kiezen voor een getuigschrift.


Na de basiscursus:

Na de basiscursus kun je in je eerste jaar als zelfstandig imker verdere begeleiding krijgen via de voortgezette basiscursus.

Naast begeleiding bevat de voortgezette basiscursus in Apeldoorn ook nog een fiks aantal extra onderwerpen in de breedte van het bijenhouden zoals 'verschillende bijenkasten', 'geschiedenis van het bijenhouden', 'orde van de vliesvleugeligen', etc.

Ook de voortgezette basiscursus kan worden afgesloten met een diploma.