Basiscursus: de praktijklessen en eventueel vervolg.

Na de eerste theorielessen volgen de praktijklessen. Deze worden te Apeldoorn gegeven op de zaterdagmiddag.

Desgewenst kan de cursist aan het eind van de basiscursus examen doen voor het NBV-diploma 'Basiscursus Bijenteelt', maar de cursist kan ook kiezen voor een getuigschrift.

Na de basiscursus heeft de cursist in principe alle kennis en vaardigheden om zelfstandig te kunnen imkeren.

In het jaar na de basiscursus, in het eerste jaar als zelfstandig imker, kan de voormalige basiscursist verdere begeleiding krijgen via de voortgezette basiscursus.
Naast begeleiding bevat de voortgezette basiscursus ook nog een aantal extra onderwerpen in de breedte van het bijenhouden zoals 'verschillende bijenkasten', 'geschiedenis van het bijenhouden', 'orde van de vliesvleugeligen', etc.
Ook de voortgezette basiscursus kan worden afgesloten met een diploma.