Bijenkorven

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbekende korf nummer 3 (de linker). Die korf met dat puntdak (nummer 4; de rechter) is inmiddels achterhaald (Bournat). Elders op Imkerpedia staan nog meer foto's van korven waar de naam e.d. nog niet van is achterhaald.

Momenteel worden de meeste bijenvolken gehouden in bijenkasten omdat daarin losse bouw mogelijk is.

Voorafgaand aan de ontdekking van deze losse bouw is er in de historie van het bijenhouden echter lang geimkerd met korven van (rogge)stro of buntgras. Het werken met deze behuizingen met vaste bouw gebeurde middels een eigen methode: de korfimkerij.

Als we het over deze korfimkerij hebben, dan hebben we het over het imkeren met korven die alleen via de onderzijde toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld de Drentsche korf). Na de ontdekking van de losse bouw zijn er ook korven ontwikkeld voor losse bouw, de toen zogeheten mobielkorven. In dat geval is er dus geen sprake meer van de traditionele korfimkerij.


Onderstaand volgt een opsomming van verschillende geïdentificeerde korven van stro of buntgras, en elders op Imkerpedia is er ook een opsomming van bijenklossen, bijenkasten en van overige bijenonderkomens. Op Imkerpedia staan bovendien een aantal nog niet geïdentificeerde bijen-behuizingen zoals op de foto hiernaast.


Een overzicht van korven


Navigatie