Bruidsvlucht

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een jongen koningin kan natuurlijk niet eerder bevruchte eitjes leggen dan dat ze daartoe ook sperma heeft ontvangen.

Hiervoor gaat ze een of meer keren op bruidsvlucht naar de darrenverzamelplaatsen om met een of meerdere darren te paren. Bij zo'n paring stulpt het geslachtsorgaan van de dar naar buiten waardoor deze direct het leven laat. Als dit bevruchtingsteken aan de koningin blijven zitten dan moetn ze eerst weer naar het volk terug om zich door de werkbijen te laten helepen om het bevruchtingsteken te verwijderen. Hierna kan ze zo nodig weer op weg naar een volgende paring.

Eigenlijk is er pas echt sprake van bevruchting op het moment van het leggen van een bevrucht eitje. Tot dat moment ligt het sperma opgeslagen in de spermatheca. Men heeft hierin wel van 28 darren zaad gevonden (dus wel 28 paringen!).

Voorafgaand aan de bruidsvlucht heeft de jongen koningin al wel een aantal oriënteringvluchten uitgevoerd, zodat ze de weg naar het volk ook weer goed weet terug te vinden. Welllicht verkend ze gedurende die oriënteringvluchten ook alvast de route naar de darrenverzamelplaatsen.

Terwijl de jonge koningin op bruidsvlucht is gaan de achtergeblven werkbijen vaak stertselen bij de vliegopening. Op die manier wapperen ze met hun vleugels geuren uit de ... in de lucht zodat de jonge koningin haar weg nog gemakkelijker weer terug vindt.

Voor moerloze volken is dat stertselen juist vaak een methode om te proberen om een koningin bij hen naar binnen te lokken (waarna het volk waar de jongen koningin vandaan kwam weer moerloos is).