Methode Snelgrove indien zwermneiging

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De reguliere Snelgrovemethode kan alleen worden toepgepast op volken die nog geen neiging tot zwermen vertonen. Snelgrove heeft echter ook een methode met het snelgrovebord uitgedacht die kan worden toegepast bij volken die al wel in zwermstemming zijn:

Schematische voorstelling van een snelgrovebord van boven- of onderaf gezien
Schematische voorstelling van snelgrovebord dwarsdoorsnede A-zijde

Op dag 1 worden de twee broedkamers uit elkaar gehaald. In de bovenste broedkamer komt niet alleen al het broed, maar ook alle moerdoppen en de moer. Daaronder het moerrooster; daaronder de honingkamer; daaronder de raten zonder broed.

Op dag 2 (maar als er gesloten doppen zijn reeds direct op dag 1) wordt het moerrooster vervangen door een snelgrovebord, en komt het moerrooster tussen de onderste broedkamer en de honingkamer(s). De in de bovenste broedkamer voorkomende haalbijen zullen op een zeker moment door de geopende bovenste vliegopening (A-boven) van het snelgrovebord vertrekken en zich bij thuiskomst via de reguliere vliegopening bij het onderste volk voegen. Via het gaas van het snelgrovebord blijven ze zich bewust van de aanwezigheid van de moer in de bovenste broedkamer; teneinde ze nog meer tevreden te stellen kan men een raat gesloten broed bijgeven. De jonge bijen in de bovenste broedkamer hebben een goede moer, maar kunnen zonder haalbijen niet zwermen, en zullen daarom rap de moerdoppen verwoesten.

Op dag 5 wordt opening A-boven gesloten en opening A-onder geopend waardoor wederom een hoeveelheid (jonge) haalbijen naar de onderste broedkamer worden gedirigeerd. De bovenste broedkamer krijgt een nieuwe vliegopening middels opening van B-boven.

Op dag 7 (of wanneer alle moerdoppen zijn afgebeten) wordt de moer met een raam broed naar de onderste broedkamer verplaatst. Je start nu als het ware alsnog met de reguliere 'methode Snelgrove' ware het niet dat er inmiddels al veel haalbijen naar de onderste broedkamer zijn gedirigeerd. Daarom volgt hierna nog slechts 1 aftapping van haalbijen. Deze aftapping is nog wel nodig om te voorkomen dat de bovenste broedkamer zal gaan zwermen (die wordt immers op dag 7 moerloos zodat deze dan redcellen zal gaan optrekken).

Op dag 21 wordt opening B-boven gesloten en B-onder geopend. Tevens wordt C-boven' geopend. Het volk in de bovenste broedkamer heeft wederom geen haalbijen meer terwijl er inmiddels wel een nieuwe koningin in het volk rondloopt. Dat volk kan zonder haalbijen niet zwermen en verwijderd de overtollige koninginnen.


Na afloop van bovenstaande procedure heb je 2 leggende koninginnen boven elkaar en heb je verschillende vervolgopties.