Basiscursus: Het bijenjaar zonder ingrijpen door de imker.


 • De wintertros

  • Zodra/zolang de buitentemperatuur lager dan 10 graden is: de bijen kruipen (steeds) dichter op elkaar.

  • Een buitenste schil mantelbijen
   (erg koud: kop en borststuk naar binnen).

  • Binnenin tros is het losser:
   gemakkelijker verspreiding van de warmte.

  • Wintertros is geen winterslaap.

  • Zodra/als koudeprik: koningin stopt met leggen.
   (vanaf het begin van de zomer al steeds minder)

  • Indien volk broedloos:
   binnenin de wintertros 14-15 graden,
   aan de rand bij de mantelbijen 10 graden.

  • De wintertros zit bij aanvang dichtbij de vliegopening.
   Gaandeweg eten ze zich steeds verder daar vandaan. • Na de kortste dag (rond 21 december)

  • start de koningin
   (afhankelijk van de buitentemperatuur)
   ergens begin januari weer met de eileg.

  • In het voorjaar
   is er een grotere voedselopname dan in najaar.

  • De voor het broed benodigde eiwitten zitten in het bijenbrood
   (in de herfst vaak toegedekt met honing).

  • De bijen prefereren vers stuifmeel van o.a.:
   kerstroos, winterakoniet, krokus, sneeuwklokje, en later de wilg.


  • rond dezelfde tijd 's middags, maar niet voor elk volk precies hetzelfde tijdstip

  • oriëntatie binnenbij

  • poepen binnenbij
Loading the player...


 • Ergens rond half maart is het volk op zijn kleinst.

  • Tot dat moment: sterfte winterbijen groter dan nieuwe aanwas.

  • Daarna een steeds snellere toename door

   • steeds betere warmtehuishouding, en

   • steeds betere weersomstandigheden

    - steeds meer drachtplanten, steeds meer vers stuifmeel (o.a. wilg).


 • Zodra maximale eileg bereikt:

  • veranderende verhouding tussen hoeveelheid bijen en hoeveelheid broed.


 • Ontstaan zwermstemming door:

  • overcapaciteit: meer (jonge) bijen dan nodig om broed te verzorgen,

   (e.e.a. wel in relatie tot de langer wordende dagen;
   bij de korter wordende dagen in het najaar leidt overcapaciteit tot winterbijen)

  • lager gehalte koninginnenstof per bij.


 • Extra zwermstemming-bevorderende omstandigheden:

  • ruimtegebrek (lagere maximale eileg, eerder overcapaciteit)

  • oudere koningin (minder koninginnenstof)


 • Zwermtekenen:  1. speeldopjes (te klein, met te vroeg "sluitende" opening, in verschillende formaten);  1. bouw darrenraat, en na verloop van tijd dus het geboren worden van darren

   (illustratie:

   links darrenbroed, rechts werksterbroed);  1. stompe raten doordat de bijen stoppen met bouwen
   (ze maken geen extra middenwand meer, maar bouwen nog wel de laatste cellen uit);  1. zwermcellen, die meestal onder en aan de zijkanten van de raten of in toevallige openingen gebouwd.


 • In het volk met vergevorderde zwermplannen:  • krijgt de koningin steeds minder voeding, waardoor ze ook steeds minder eitjes gaat leggen (een lage verhouding open/gesloten broed kun je als extra zwermteken zien).


  • zijn er steeds meer bijen en steeds minder broed: bijen zonder taak: baardvorming. • Zodra de eerste koninginnenlarve er is: koningin in conditie-training (nog minder eitjes).


 • Zodra de eerste zwermcel is gesloten
  (èn er sprake is van goede weersomstandigheden)
  vertrekt de voorzwerm.  • Deze vertrekt meestal ergens tussen 10:00 en 16:00 uur,

  • neemt de helft van het volk mee,

  • gaat op korte afstand hangen, en

  • is zeer goedaardig.
  Loading the player...


 • Niet later dan 7 dagen (maar soms al na 6 dagen) na het vertrek van de voorzwerm:


  • worden in het achtergebleven volk de jonge koninginnen geboren, met als resultaat:

   tuter, en kwakers
  Loading the player...

 • De tuter moet na het uitlopen eerst nog (ongeveer een dag) afharden, en dan (wederom afhankelijk van de weersomstandigheden):

  • vertrekt de (eerste) nazwerm.

   • Deze gaat direct verder weg dan de voorwerm,
   • vliegt ook direct hoger dan de voorzwerm,
   • vertrekt tussen vroeger en later dan (respectievelijk de 10:00 en 16:00 uur van) de voorzwerm, en ook bij lagere temperaturen,
   • is kleiner van omvang,
   • gedraagt zich onrustiger, en
   • soms gaan er ook kwakers mee (dan vindt er later een opdeling plaats).

  • Afhankelijk van de grootte van het (steeds kleiner wordende) volk
   vertrekken er één of meerdere nazwermen
   totdat het achterblijvende volk het genoeg vind.


 • De (speurbijen van de) zwerm vinden als het goed is een nieuw onderkomen.

  • Meerdere geschikte lokaties leiden tot rivaliserende bijendansen.

  • De speurbijen bezoeken dan elkaars gevonden lokaties.

  • Met behulp van het stopsignaal kunnen ze de dansen voor de mindere lokaties laten uitdoven zodat er uiteindelijk een unanieme beslissing volgt.

  Loading the player...

 • Op de nieuwe lokatie komt de ratenbouw snel op gang:

  • om de meegenomen honing in te dumpen, en

  • om de oude moer direct weer te kunnen laten leggen.


 • In Nederland zijn er haast geen nestplaatsen voor een zwerm.


 • Daarom geldt:
  Loading the player...


 • De (grote) voorzwerm kan daarna in hetzelfde jaar (juli)
  zomaar nog een keer zwermen: (de maagdenzwerm).


 • De jonge koninginnen

  (in de nazwermen, en in het achtergebleven volk)

  zijn nog onbevrucht.

  Zij gaan zodra ze bronstig zijn
  (op de leeftijd van 5-6 dagen)

  op bruidsvlucht.
 • Loading the player...


 • Als een volk een niet (meer) bevallende (oude?) koningin wil vervangen
  zet het wisselcellen aan.

  • Deze zien er hetzelfde uit zwermcellen, maar het volk wil dan dus niet zwermen.

  • Bij wisselcellen gaat het meestal om een geringer aantal dan bij zwermcellen.


 • De rest van het jaar:

  • de darrenslacht (aan het eind van het bijenseizoen (juli/augustus) wanneer de aanvoer van vers stuifmeel stokt),

  • groeien tot (hopelijk) voldoende grootte om de winter te kunnen overleven,

  • voorraadvorming: honing en stuifmeel (bijenbrood onder honing), en

  • aanmaak van de langer levende winterbijen.


 • De kans om op voldoende wintersterkte te komen is sterk afhankelijk van:

  • de hoeveelheid bijen bij de startsituatie
   (in samenhang met de lengte van het restant van het bijenseizoen),

  • de kwaliteit van het drachtgebied,

  • de weersomstandigheden, en

  • de mate van besmetting door de varroamijt