Arrestraammethode

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De arrestraammethode is een methode om varroa te bestrijden. Meer dan 90% van de aanwezige mijten kan met deze methode uit het volk worden verwijderd[1].

Hiertoe wordt gedurende een periode van iets meer dan 24 [2] dagen het nieuwe broed geconcentreerd op slechts enkele arrestramen[3]. Oftewel: de koningin wordt in die arrestramen opgesloten zodat ze alleen daar eitjes kan leggen. In 24 dagen zal al het broed buiten die arrestramen uitlopen, en de varroa uit dat broed zal naar die arrestramen trekken. Hierna worden de arrestramen vernietigd[4] of stevig tegen varroa behandeld.


Werkwijze:

 • Start: Je plaatst de koningin op een arrestraam.
 • Na 1 week: verplaats je de koningin[5] naar een tweede arrestraam.
 • Na 2 weken: verplaats je de koningin naar een derde arrestraam, en gelijktijdig wordt het eerste arrestraam (met inmiddels gesloten broed) uit de kast genomen.
  • Er zijn ook imkers die in het derde arrestraam gebruik maken van een voor varroa extra aantrekkelijke darrenraat [6].
 • Na 3 weken: wordt de koningin weer vrij gelaten en het tweede raam uit het volk genomen.
  • Indien in de vorige stap (dus na 2 weken) in het arrestraam gebruik is gemaakt van darrenraat dan kun je de koningin nu vrij gemakkelijk vervangen[6] aangezien er in het volk geen voor het maken van redcellen bruikbaar werksterbroed meer aanwezig is. Het volk zal zonder de oude koningin dus hopeloos moerloos zijn en derhalve een nieuwe moer gemakkelijk accepteren.
 • Na 4 weken: wordt het laatste arrestraam uit het volk genomen.

Al met al is dit wel een nogal arbeidsintensieve methode.


In de volgende perioden is de arrestraammethode af te raden[1] :

 • Vroeg in het voorjaar en in het najaar is de varroa meer op volwassen bijen gericht dan op broed. Ze zullen dan dus minder naar het arrestraam trekken.
 • Een broedpauze direkt in het voorjaar (april/mei) verstoort de voorjaarsontwikkeling te sterk. Een broedpauze na half juli beïnvloedt de opbouw van het wintervolk nadelig.

Op grond van het bovenstaande blijft dus alleen over de maand juni, met de mogelijkheid om reeds eind mei te starten, of wat later te beginnen en begin juli te eindigen.


Onderstaand een verslag door Hennie Koese zoals door hem gepubliceerd op het imkerforum[7]:

In de begintijd van de arrestraam methode heb ik gedurende 3 jaar met deze (arbeidsintensieve) methode geëxperimenteerd.

Ik sloot de koningin 3 maal een week achter moerrooster op een raam op.

Na 2 weken nam ik de arrestramen van de eerste week uit de kasten. Dit broed was dan voor 95% gesloten. Ik plaatste toen 10 van deze gesloten broedramen (zonder bijen) in een lege broedbak, met daaronder een lege HK en een dak als bodem. In deze onderste lege HK plaatste ik een metalen kruik met een krant er erom gewikkeld. Dit zorgde voor warmte in de bakken. Boven op de 10 broedramen werd een schoteltje geplaatst met een prop celstof papier. Hier op werd 40 ml. mierenzuur gegoten, waarna de kast voor 3 uur werd afgesloten. De mierenzuur verdampte vrij snel, mede door de warme kruik. Na 3 uur haalde ik de ramen eruit, en plaatste ze terug in de arrest kasten. 1 Week later deed ik het zelfde met de 2e arrestraam serie. Het broed van deze ramen liep gewoon uit. Er was geen uitval van jonge bijen te bespeuren voor de kasten. Ik heb het uitlopen van deze bijen ook nog geobserveerd in een broedstoof. Echter vooral de 2e serie arrestramen gesloten broed bevatte een flinke hoeveelheid mijten, te zien aan het (rode) straatje dode mijten onder dit raam op de bodemla. Dit komt natuurlijk omdat de 2e en 3e serie het enige open broed in de kast is waar de mijten in kunnen kruipen. Tijdens de 1e arrest periode is er nog veel open broed in de rest van de kast. Na 3 arrestweken werd de koningin weer vrijgelaten, of vervangen. Een nadeel was het vele werk, en de sterke afname van broed. (dus jonge bijen) Werk je met de "nederlandse bijen", dan is dit wel toe te passen in combinatie met het maken van kunstzwermen. Je kunt dan parallel aan deze arrest periode koninginneteelt gaan doen. Aan het eind van de arrest periode kun je de oude door een jonge koningin vervangen.

Omdat ik al vele jaren met Buckfast bijen werk, was dit broedverlies een gat in de groei van het volk.

Het is wel een goede methode om een sterk besmet volk "schoon" te maken....


Door de broedbeperking werkt de arrestraammethode tevens zwerm verhinderend en (bij goede dracht) honingopbrengsverhogend[8].


Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Arrestraammethode. Maandschrift voor bijenteelt, mei 1985.
 2. Van ei tot volwassen koningin, werkbij of dar duurt respectievelijk 16, 21 en 24 dagen. De langste periode waarin de varroa in broed kan zitten is dus 24 dagen.
 3. een arrestraam is een broedkamerraam die aan beide zijden is afgesloten met een moerrooster op latjes van 7 mm. De 'moerroosters op latjes van 7 mm' kunnen simpelweg middels post-elastieken tegen het broedkamreraam worden geklemd.
 4. Bij een hoge varroa-besmetting zullen uiteraard ook heel veel larven door de varroa zijn aangevreten en dus verzwakt. In dat geval kun je het arrestraam het beste vernietigen.
 5. Het is verstandig om de koningin eerst even nat te spuiten zodat ze niet weg kan vliegen. Dat schijnt wel eens te gebeuren
 6. 6,0 6,1 Ardine Korevaar. Arrestraammethode. bijenhouden, mei 2010.
 7. Op 21 februari 2002 in het onderwerp Varroa behandeling met organische zuren
 8. Om dezelfde redenen als bij de Renson broedbeperking.