Cancrinus

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit boekje van S.Cancrinus (eerste druk 1935, tweede druk 1948) is ook in het Maandschrift voor bijenteelt beschreven [1]

S.Cancrinus uit Dwingeloo heeft in de jaren 1926 - 1944 volop zijn sporen in de nederlandse imkerij achtergelaten via publicaties in het Maandschrift voor bijenteelt van de VBBN (al dan niet onder zijn pseudoniem Calluna wat aan de heide refereert) en via zijn boekje "Bijenteelt" uit 1935. In mei 1929 slaagde hij voor het examen voor Bijenteeltleeraar. [2]

Hij imkerde in die periode zelf al volop met kasten, maar toch nam hij het bij herhaling op voor het korfimkeren. Hij begreep dat veel imkers vanwege de lage kosten met korven bleven imkeren. Stro was voor menig korfimker (nagenoeg) gratis en in de winter was er tijd volop om te vlechten. Dit was mede reden voor S.Cancrinus om een goedkope bijenkast te ontwikkelen, de Cancrinuskast en daarbij ook over de te hanteren bedrijsmethoden te publiceren.

Hij schreef met name veel over geschikte bedrijfsmethoden voor het winnen van heidehoning.


Voetnoten

  1. Redactie. Boekbespreking, Maandschrift voor bijenteelt, februari 1936.
  2. Joh.A.Joustra. Officiëele mededeelingen. Maandschrift voor bijenteelt, juni 1929.