VBBN

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verontrust door de teruggang in de bijenteelt schreef de Maatschappij tot Bevordering van de Landbouw al in 1806 een prijsvraag uit om tot een verbeterde bijenteelt te komen.

In 1808 volgde een mislukt experiment met de oprichting van een Bijenmaatschappij.

Na nog enige vruchteloze pogingen werd tenslotte op 29 oktober 1897, op initiatief van mevr. E. v. Rijckevorsel-Westerwoudt, in Boxtel de "Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland" oftewel de VBBN opgericht. Door het voorlopig bestuur van deze vereniging werden op 17 september 1898 de reglementen goedgekeurd en begin januari 1899 telde de vereniging 1030 leden.

Een van de eerste initiatieven van de VBBN was het organiseren van gemeenschappelijke honingverkoop.

Op 15 april 1898 verscheen reeds het eerste maandblad en in datzelfde jaar startte, onder leiding van de heer T.C. Hootsen[1], ook een door het rijk gesubsidieerde cursus bijenteelt. In het bijenpark van F.A. Kelting te Santpoort werd op 22 augustus 1900 het eerste examen afgenomen. De latere rijksbijenteeltconsulent L. van Giersbergen en zijn broer slaagden hiervoor als enigen van de vijf examenkandidaten.

Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 18 mei 1905 werd de heer L. van Giersbergen benoemd tot leraar in de bijenteelt. De taak van de leraar betrof onderzoek, onderwijs en voorlichting met betrekking tot de bijenteelt. Het onderzoek betrof niet alleen de bijenteelt als zodanig, maar ook de eventuele voor- en nadelen welke deze teelt voor land- en tuinbouwgewassen zou kunnen opleveren.


In de periode 1904-1910 volgde een duidelijke teruggang in de bijenteelt. Het aantal volken daalde van 111.27 tot 69.406. In dezelfde periode ontstonden er moeilijkheden met betrekking tot de honingproduktie. Een Honingcommissie kwam in 1912 tot grofweg de volgende conclusies:

  • de aanvoer van honing is door de slechte onderlinge samenwerking te laag;
  • de organisatie van de bijenteelt is slecht;
  • door de onderlinge concurrentie is de honingprijs te laag;
  • de kwaliteit van de honing is niet altijd zoals deze zijn moet.


Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 1916 was voor de eerste keer de Directeur-Generaal van de Landbouw aanwezig. Van overheidswege was men blijkbaar niet zo erg gelukkig met de gang van zaken met betrekking tot de organisatie rond de bijenteelt hetgeen moge blijken uit het feit dat men besloot om over te gaan tot de oprichting van een Rijksbijenteeltconsulentschap.


De VBBN is in april 2006 opgegaan in de NBV.


Voetnoten

  1. Ook bekend als schrijver van "De bijenteelt, Handboek voor bijenhouders."