Bakkershoning

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Volgens Artikel 13 "Warenwetbesluit honing" is voor de term "Bakkershoning" de volgende regeling bepalend:

1 De aanduiding bakkershoning wordt gebezigd voor honing die geschikt is voor industrieel gebruik of als ingrediënt in andere, vervolgens verwerkte levensmiddelen.

2 Voor de in het eerste lid als bakkershoning aangeduide waar geldt tevens dat deze honing een vreemde smaak of geur kan vertonen, of begonnen is te gisten of heeft gegist, of is oververhit.

3 Voor de in het eerste lid als bakkershoning aangeduide waar geldt tevens een gehalte aan:

  • a. sacharose van ten hoogste 5 g/100 g;
  • b. vocht van:
  • 1° ten hoogste 23%;
  • 2° in het geval van bakkershoning bereid uit struikheidehoning (Calluna) ten hoogste 25%;
  • c. niet in water oplosbare stoffen van ten hoogste 0,1 g/100 g; en
  • d. vrije zuren van ten hoogste 80 milli-equivalenten zuur per 1000 gram.

4 De in het eerste lid bedoelde aanduiding wordt gebezigd op de desbetreffende bulkcontainers, verpakkingen en handelsdocumenten.

5 Onverminderd Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304) wordt in de onmiddellijke nabijheid van de aanduiding bakkershoning de vermelding «uitsluitend bestemd om te koken» gebezigd.

6 Onverminderd Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304) mag, voor zover de waar als ingrediënt in een samengesteld levensmiddel is verwerkt, in de aanduiding de term «bakkershoning» worden vervangen door de term «honing». In de lijst met ingrediënten wordt de volledige term «bakkershoning» vermeld.