Balsemien

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Balsemien (Impatiens glandulifera Royle)

Omschrijving en kenmerken

Reuzenbalsemien

Van de Balsemienfamilie is bij ons vooral het Groot Springzaad (Impatiens noli-tangere L) het Klein Springzaad (Impatiens parviflora) en de Reuzenbalsemien bekend.

Het Groot Springzaad is een plant van 60 cm. en als enige inheems in Europa.

Het Klein Springzaad heeft kleine bleekgele bloemen en is geïmporteerd.

De Reuzenbalsemien kwam uit India naar Europa, siert thans talloze tuinen en is verwilderd te vinden in moerassige streken; de plant bereikt een hoogte van 2 - 2.5 mt. en levert nectar en pollen.

De bloemen worden ook door hommels goed bezocht.

Na het bloembezoek heeft de bezoekster op haar rug een witte 'stip' van de ontvangen polllen.

De plant zaait zichzelf verder uit, de zaden bevinden zich in een 'doos' die - indien rijp - na aanraking de zaden doet wegspringen.


  • Bloeiperiode  :
  • Hoogte, rsp. afmeting : tot 250cm
  • drachtwaarde opgave koster: n/p=:
  • Honing  :
  • Regionale benaming(en) :


Pollen informatie

Bestand:.jpg
Nog niet beschikbaar
  • Familie  :
  • Pollensoort  :
  • Afmeting  :
  • Kleur  :


Verwijzingen en bronnen