Imkerkalender

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Er valt te beargumenteren dat het bijenseizoen in Nederland in augustus begint omdat dan de (eerste) winterbijen geboren worden. Onderstaand begint de Imkerkalender echter gewoon in januari[1]. Voor een beschrijving van de uit te voeren imkerwerkzaamheden dient er op de betreffende maand te worden doorgeklikt.

De in de imkerkalender opgenomen werkzaamheden zijn algemeen, en gaan niet uit van een bepaalde bedrijfsmethode (zoals bijvoorbeeld 'Celler rotatie' of de 'Renson broedbeperking').


Januari de maand van wellicht de eerste reinigingsvlucht, maar meestal gebeurt dat pas ergens begin februari;
Februari meestal zijn er wel een paar dagen waarop de bijen weer eens goed naar buiten kunnen;
Maart ergens na half maart wordt het tijd voor de voorjaarsinspectie;
April begin april is het volk op zijn kleinst, daarna worden er weer meer nieuwe bijen geboren dan dat er winterbijen dood gaan;
Mei de bijen willen zwermen en dat willen wij meestal voorkomen; de eerste oogst;
Juni hopelijk hebben we het zwermen onder controle, en zijn de jonge koninginnen aan de leg;
Juli de langste dag en de drukste tijd ligt al weer achter ons;
Augustus inwinteren, de winterbijen worden geboren;
September controleren of de volken winterklaar zijn, het inwinteren afronden;
Oktober de frustratie van het einde van het bijenseizoen botvieren op het imkerforum van bijenhouden.nl;
November op het imkerforum van bijenhouden.nl wordt het steeds rustiger;
December vlak voor kerst de kortste dag, we gaan de goede kant weer op.


Voetnoten

  1. Dit is dus gewoon een maandkalender terwijl de actuele klimatologische omstandingheden belangrijker zijn dan een datum. We hebben echter geen alternatief. Er is op het imkerforum van bijenhouden.nl wel voorgesteld om de bloei of groei van bepaalde de planten als leidraad te nemen (bijvoorbeeld: als de paardenbloem bloeit dan de voorjaarsinspectie), maar in de prakijk is die groei en bloei ook nogal afhankelijk van allerlei toevallige lokale omstandigheden (beschutting, zon of schaduw, etc). Bovendien, als de paardenbloem bloeit, maar het op die dag nou net even weer hardstikke koud is, dan doe je die inspectie dus ook dan niet. Vandaar dus gewoon een maandkalender waarin zo nodig ook de gewenste klimatologische omstandigheden worden geschetst.