Imkermethoden

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Verschillende imkers hanteren verschillende methoden in (onderdelen van) de omgang met hun bijen.

Enerzijds omdat ze soms verschillende doelen nastreven (bestuiving en/of grote honingopbrengsten en/of weinig tijdsbesteding en/of heidehoning, etc.), anderzijds omdat ze verschillend denken over hoe ze (onderdelen van) die doelen het beste kunnen bereiken.


Binnen deze Imkerpedia er een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmethoden en deelmethoden:

  • Bedrijfsmethode: een samenhangend geheel van handelingen (deelmethoden) over het gehele jaar.
  • Deelmethode: een techniek voor een specifiek doel (die onderdeel kan zijn van verschillende bedrijfsmethoden)