Invertsuiker

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Invertsuiker is een mengsel van glucose (druivensuiker) en fructose (vruchtensuiker).


Veel bijenhouders gebruiken invertsuiker - in plaats van suikerwater - bij het inwinteren van hun bijenvolken. Dit heeft meestal een van de volgende redenen:

  • Invertsuiker kan kant en klaar in de handel worden gekocht en is in die zin gemakkelijker voor de bijenhouder dan - het zelf maken van - suikerwater.
  • Onze honingbij zet het aangeboden suikerwater ook om in invertsuiker. Het aanbieden van invertsuiker is dus niet alleen voor de bijenhouder, maar ook voor de bijen gemakkelijker[1].


Het is niet aangetoond dat invertsuiker de gezondheid van de bijen gunstig beïnvloedt of tot hogere honing­opbrengsten leidt o.i.d.


Invertsuiker kan worden gemaakt door op "gewoon"[2] suiker zuren of enzymen te laten inwerken. Een sacharosemolecuul kun je namelijk zien als aan een glucose- en fructosemolecuul die aan elkaar vastzitten. Onze honingbij splist het sacharosemolecuul op in een glucose- en een fructosemolecuul door er het enzym invertase aan toe te voegen. Invertase is ook in de handel bij drogisterijen te verkrijgen[3].


Als invertsuiker wordt gemaakt met behulp van zuren dan moet dat in een kokende suikeroplossing. Hierdoor loop je het risico dat er ook versneld (te veel) van het voor bijen giftige hydroxymethylfurfural (HMF) wordt gevormd. Voor imkers is het daarom het veiligst om voor het voeren van de bijen invertsuiker te gebruiken dat is gemaakt is met behulp van het enzym invertase [4]


Het gehalte HMF in invertsuiker neemt niet alleen door hoge(re) temperaturen toe[5], maar ook simpelweg na verloop van tijd. Bovendien zijn de enkelvoudige suikers in invertsuiker ook gemakkelijk verteerbaar voor bacteriën en gisten en dus vrij bederfelijk.

Als imker dus ook geen oud invertsuiker voor de bijen gebruiken. Let op de bewaardatum!


Voetnoten

  1. Het kost de bijen echter niet zo heel veel moeite om saccharose te splitsen. Van nature hebben zij al invertase in hun speeksel zitten, en de op dit omzettingsproces positief werkende nesttemperatuur is toch al aanwezig
  2. Bedoeld wordt tafelsuiker oftewel kristalsuiker oftewel sacharose oftewel saccharose oftewel sucrose.
  3. Nadelen: Het is meestal alleen in grotere hoeveelheden te verkrijgen, en het is beperkt houdbaar.
  4. Gebruik 1 milliliter invertase per kilo suiker, en verwarm de oplossing een dag tot +/- 25 à 30°C, en roer of mix regelmatig.
  5. Bewaar dus bij lagere temperaturen.