Kelting

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Friederich August Kelting.

Friederich August Kelting ( ?? - 20 maart 1922) was voor de Lage landen dé baanbreker voor de [[Losse- en vaste bouw |losse bouw]].


Omstreeks 1870 leek het bijenteeltbedrijf in Nederland er alleen nog maar op achteruit te kunnen gaan. De opleving in Duitsland ontging velen. Kelting behoorde echter tot de weinige Nederlanders die de geschriften Dzierzon, von Berlepsch, Gravenhorst, en anderen wel bestudeerde. In 1874 paste hij voor het eerst de losse bouw toe in een door hem zelf gebouwde Dzierzonkast.


In 1878 startte hij zijn bedrijf, de (Eerste Nederlandse) handelsbijenstand te Santpoort. Hij verkocht er imkermaterialen, verwerkte er was, en handelde er in honing. Bij aanvang van zijn bedrijf bracht hij, wat de losse bouw betreft, vooral de Gravenhorster boogkorf aan de man.


Kelting bleef zich echter ook op de hoogte houden van de kastvorderingen in Engeland en Amerika. De Engelde WBC-kast leek hem ook geschikt voor de Nederlandse omstandigheden, en daarom importeerde hij deze bijenkast vanaf 1892. Vervolgens ontwikkelde hij er zelf een praktischer meer versimpelde versie van. Deze versimpelde versie, de Simplexkast, is in de Lage landen vervolgens zeer populair geworden. Ook tegenwoordig is het in de simplexkast gebruikte simplexraam nog steeds het meest gebruikte raam, maar het zit lang niet altijd in een simplexkast.


Kelting heeft in 1897 ook krachtig meegewerkt aan oprichting van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, en hij heeft vanaf het begin veel artikelen geschreven in het door deze verening verpreide Maandschrift voor Bijenteelt. Hij gaf in den lande ook veel voordrachten. De volgende boeken zijn van zijn hand:

  • F.Aug.Kelting, F.B.Löhnis. De honingbij: practische en wetenschappelijke beschouwing over het leven en de teelt der honingbijen, vooral met het oog op korven met lossen bouw (1896)
  • F.Aug Kelting, De kunst om met voordeel bijen te houden (1904)
  • F.Aug.Kelting. De moderne imker: handleiding en wegwijzer voor bijenhouders (1910)