Oxaalzuurbehandeling

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bij de oxaalzuurbehandeling worden bijen ter bestrijding van de varroamijt behandeld met oxaalzuur.


Oxaalzuur is hier om de volgende redenen zeer geschikt voor:

 • het heeft een hoog percentage mijtdoding tot gevolg (tot 97%),
 • het hoopt zich niet op in was en honing,
 • de varroa kan er niet resistent tegen worden, en
 • het is redelijk goed door de bijen te verdragen[1].


Oxaalzuur en broed:

 • Gesloten broed:
  • oxaalzuur dringt niet door tot het gesloten broed en laat de varroa daar dus ongemoeid[2].
 • Open broed:
  • oxaalzuur is niet alleen schadelijk voor de varroa maar ook voor het open broed [3] !

Een oxaalzuurbehandeling is dus het meest effectief en het minst schadelijk in een geheel broedloze periode. Helaas is deze periode vaak heel kort. Voer de oxaalzuurbehandeling dan in ieder geval uit voordat er nieuw gesloten broed is.


Er zijn verschillende manieren van oxaalzuurbehandeling:


Voetnoten

 1. De bijen hebben echter, ook als de normdosering correct wordt toegepast, wèl last van van de oxaalzuurbehandeling. Na een varroabestrijding met oxaalzuur zal er altijd enige extra sterfte van bijen zijn te constateren, maar dat geldt helaas ook voor andere varraobestrijdingsmiddelen, en het blijft dus kiezen tussen 'kwaden'.
 2. Als er gesloten broed is dan zit juist zo'n 80% van de varroamijten in dat gesloten broed!
 3. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het onderzoek van HATJINA F. & HARISTOS L. waarin de effecten van 2 oxaalbehandelingen op bijenlarven ouder en jonger dan 3 dagen werden onderzocht. Er was in dit onderzoek sprake van 10 experimentele volken (die de oxaalbehandelingen ondergingen), en van 10 controlevolken (die dus geen behandeling kregen). Na de 2 oxaalbehandelingen werden respectievelijk 12,6% en 9,5% van de jonge larven, en 10,6% en 5,6% van de oude larven uit hun cellen verwijderd. Het oppervlakte open broed daalde na de oxaalbehandelingen met 17,5% en bleef daarna nog 2 maanden laag. Bij de controle volken (dus zonder oxaalbehandeling) nam in dezelfde periode het oppervlakte open broed juist met 34,5% toe. Publicatie: HATJINA F., HARISTOS L. Indirect effects of oxalic acid administered by trickling method on honey bee brood. Journal of apicultural research, 2005, vol. 44, no4, pp. 172-174.